El Consell de Ministres del Govern d’Espanya va acordar l’any passat, a semblança d’altres països europeus, instaurar el 5 de maig com a ‘Dia d’Homenatge als espanyols deportats i morts en Mauthausen i en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya’. La data triada coincideix amb la commemoració de l’alliberament en 1945 del camp de Mauthausen – Gusen, a Àustria, on 10.000 espanyols van patir l’horror de l’extermini nazi.

En aquest camp van estar internats prop de 8.000 espanyols, en la seua majoria exiliats republicans que van abandonar el nostre país al final de la Guerra Civil. Desproveïts de la seua nacionalitat per decisió del govern franquista, declarats apàtrides, van patir innombrables atrocitats i prop de 5.300 van morir allí i en altres camps de concentració nazis. Segons les dades verificades van ser un total de 627 deportats procedents de 271 municipis valencians.

Ara, al maig de 2020, 75 anys després, la XARXA MEMÒRIA (Municipis per a la posada en valor de la memòria històrica) de l´FVMP i la AMICAL de Mauthausen i altres camps de la Comunitat Valenciana, recordem als nostres veïns deportats, retem homenatge a totes les víctimes del nazisme, reafirmem els seus valors com a nostres, i convidem als Ajuntaments i a les associacions memorialistes de la societat civil valenciana al fet que visualitzen el record viu dels homes i dones deportats.

La Conselleria de Participació, Trasparència, Cooperació i Qualitat Democràtica és va sumar al Manifest 5 de Maig.

La vacuna efectiva contra els totalitarismes i en favor de la convivència Democràtica consisteix a Recordar a les víctimes, Comprendre el succeït i Transmetre a la societat, i a la joventut especialment, perquè mai més puga succeir. La Democràcia ha d’estar vigilant, de manera permanent, davant els nous feixismes que qüestionen la Llibertat, la Igualtat, la Solidaritat i el desenvolupament social sostenible.

Els ajuntaments i associacions ciutadanes poden adherir-se a aquest Manifest, poden redactar la seua pròpia comunicació, o realitzar activitats o actuacions en xarxes.

Consultes: Eugeni J. De Manuel Rozalén, Coordinador XARXA MEMÒRIA; Juan Carlos Niembro, subcoordinador coordinacio@fvmp.org xarxamemoria@fvmp.org


El Consejo de Ministros del Gobierno de España acordó el año pasado, a semejanza de otros países europeos, instaurar el 5 de mayo como ‘Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España’. La fecha elegida coincide con la conmemoración de la liberación en 1945 del campo de Mauthausen – Gusen, en Austria, donde 10.000 españoles padecieron el horror del exterminio nazi.

En este campo estuvieron internados cerca de 8.000 españoles, en su mayoría exiliados republicanos que abandonaron nuestro país al final de la Guerra Civil. Desprovistos de su nacionalidad por decisión del gobierno franquista, declarados apátridas, padecieron innumerables atrocidades y cerca de 5.300 fallecieron allí y en otros campos de concentración nazis. Según los datos verificados fueron un total de 627 deportados procedentes de 271 municipios valencianos.

Ahora, en mayo de 2020, 75 años después, la XARXA MEMÒRIA (Municipios para la puesta en valor de la memoria histórica) de la FVMP,y la AMICAL de Mauthausen y otros campos de la Comunidad Valenciana, recordamos a nuestros vecinos deportados, rendimos homenaje a todas las víctimas del nazismo, reafirmamos sus valores como nuestros, e invitamos a los Ayuntamientos y a las asociaciones memorialistas de la sociedad civil valenciana a que visualicen el recuerdo vivo de los hombres y mujeres deportados.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática se ha sumado al Manifiesto 5 de Mayo.

La vacuna efectiva contra los totalitarismos y en favor de la convivencia Democrática consiste en Recordar a las víctimas, Comprender lo sucedido y Transmitir a la sociedad, y a la juventud especialmente, para que nunca más pueda suceder. La Democracia tiene que estar vigilante, de forma permanente, ante los nuevos fascismos que cuestionan la Libertad, la Igualdad, la Solidaridad y el desarrollo social sostenible

Los ayuntamientos y asociaciones ciudadanas pueden adherirse a este Manifiesto, pueden redactar su propia comunicación, o realizar actividades o actuaciones en redes.

Consultas: Eugeni J. De Manuel Rozalén, Coordinador XARXA MEMÒRIA; Juan Carlos Niembro, subcoordinador coordinacio@fvmp.org xarxamemoria@fvmp.org