En unes setmanes comença el curs escolar 2020/2021 i front l’incertesa la Generalitat ha posat a disposició de la ciutadania el Protocol de protecció en materia educativa, tant per als i les alumnes i les seues families, així com al personal docent i altres professionals. L’objectiu d’aquest és preservar els entorns escolars saludables i segurs a través de l’aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents etapes educatives.

És important saber que no s’ha d’acudir al centre educatiu:

 • En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Quan es troben en situació d’aïllament per haver sigut positius per a la COVID-19.
 • En cas que s’estiga esperant el resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • En cas d’estar en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

Aquest protocol també informa dels següents àmbits:

 • Mesures que s’han adoptar als centres en relació al distanciament interpersonal
 • Exides i entrades als centres educatius
 • Reorganització dels espais i grups
 • Utilització de zones comunes
 • Protocol d’activitats extraescolars
 • Servei de menjador escolar (utilització, neteja, monitors)
 • Ús de mascaretes