Durant els pròxims dies i setmanes, els comerços tornaran a obrir les portes al públic. És fonamental complir les mesures estipulades per les nostres institucions el fi de les quals és protegir a la ciutadania. Des de la Generalitat Valenciana s’ha posat a disposició de les empreses una sèrie de pràctiques de prevenció front al COVID-19.