Durant l’últim Plenari, celebrat el passat dia 26 de Maig, el Grup Municipal Compromís va presentar una sèrie de mocions amb l’objectiu de millorar, cara al futur, la vida de les nostres veïnes i veïns. En total, quatre han sigut les propostes que la nostra Regidora, Mari Carme Ronda, va posar sobre la taula per tal de ser consensuades i votades.

Cal recordar que, d’aquestes, tres, ja van ser presentades durant el Ple anterior, celebrat de forma telemàtica a Abril, en el qual, no van tindre l’oportunitat de ser abordades a causa del vet per part de l’alcaldia. Des de l’Equip de Govern es va argumentar que durant les pròximes setmanes es debatrien en les Comissions Informatives corresponents, però allò que l’oposició s’ha trobat és la passivitat i inoperància de les diferents regidories, que ha resultat en un temps valuós i perdut, tot i que agraïm l’acte de reconèixer, per part de l’Alcalde, que es van vulnerar els nostres drets i acceptem les disculpes.


Moció en relació als serveis públics de qualitat

La pandèmia del COVID19 que estem vivint han demostrat la importància de comptar amb uns serveis públics, forts, universals i ben finançats. Allà on no existeixen uns serveis públics d’estes característiques, el que determina si una persona rep una atenció adequada és la seua capacitat econòmica. Després de dècades de privatitzacions i anys de retallades des de 2015, les institucions valencianes han treballat en la direcció d’enfortir els serveis públics i dotar-los dels recursos necessaris per a atendre als valencians i valencianes. Però és evident que encara queda un important camí per recórrer per comptar amb els serveis públics que mereix la ciutadania i coordinada des de l’àmbit europeu, estatal i autonòmic, en matèria de sanitat, educació, serveis socials i altres àmbits de les polítiques socials com una inversió necessària.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Benissa presenta el seu suport als professionals públics de tots els àmbits per la seua tasca durant la crisi del COVID19 i es compromet a seguir treballant pel seu reconeixement professional; instar al Consell a continuar aprofundint en la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat de vida; instar al Govern Central a modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics com una despesa prioritària i impulsar una reforma tributaria que incloga una aportació de les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels serveis públics.


Moció en relació a al finançament necessari per fer front a la crisi del COVID19

El País Valencià es l’única Comunitat Autònoma amb una renda per càpita inferior a la mitjana que aporta recursos al sistema, en lloc de rebre’ls. La crisi generada per l’emergència sanitària del COVID19, i les despeses extraordinària que ha generat a la Generalitat Valenciana fan necessari afegir una sèrie de reivindicacions que garantisquen la disponibilitat dels recursos necessaris.

Entre aquestes demandes, es destaca la petició al Govern Central d’efectuar transferències addicionals a les Comunitats Autònomes infrafinançades per a fer front a la despesa sanitària provocada per la crisis sanitària; instar al Govern Central a suspendre els interessos del deute generat pel FLA per garantir una major liquiditat de la Generalitat Valenciana; instar al Govern Central a efectuar la transferència dels 283 milions de la liquidació de l’IVA de desembre de 2017; instar al Govern central a permetre als Ajuntaments utilitzar els romanents de tresoreria per fer front a esta crisi.


Moció en relació a un pla europeu de reconstrucció contra la crisi de la COVID19

Espanya és un país dependent del turisme que, durant l’any 2019, va representar el 15% del PIB nacional, amb quasi 3 milions de treballadors i treballadores directes i indirectes i més de 80 milions de turistes. Amb fronteres tancades, aquest sector es veurà greument afectat. El sector de la construcció és, també, un dels principals, representant un 14% del PIB. Segons els experts, també existirà una greu recessió i baixada d’inversions.

En aquest sentit des de l’Ajuntament de Benissa instem al Govern Central a defensar un Pla Europeu de Reconstrucció contra la crisi socio-económica en totes les institucions europees. Aquest Pla Integral incorporarà com a mesura irrenunciable una política de mutualització del deute a través de l’emissió d’eurobons. A banda, incorporarà també inversions massives per a reactivar els sectors productius i aquest es fonamentarà en la transició ecològica de l’economia.