Els senyals pintades sobre el paviment o marques vials tenen la finalitat de regular la circulació, advertir i guiar als usuaris de la via. Les zones de vianants són zones de la calçada habilitades perquè creuen els vianants de forma totalment segura per on circulen els vehicles de manera transversal. Aquesta seguretat es redueix quan aquestes zones es limiten o són inexistents. La llibertat de circulació del vianant ha de ser objecte de planificació i disseny, amb l’objectiu de trobar les soluciones més adequades a les seues necessitats. És per això, que les ubicacions d’aquestes zones han de ser considerades elements clau, dins de la planificació urbana.

En aquest sentit, en la zona de Els Molins, prop a la intersecció entre l’Av. País Valencià i Carrer Gabriel Miró hi ha instal·lades dues parades d’autobús, les quals estan separades per la carretera N-332 que creua el poble de Benissa. Entre elles hi ha una distància de 15 metres. Ara bé, per creuar d’un costat de la carretera a l’altre per un pas de vianants s’ha de caminar un total de 400 metres, posat que el pas de vianants més pròxim es troba a una distància de 200 metres.

En aquest sentit, no sol s’ha de creuar per anar a la parada de bus, sinó que a un dels costats de la carretera nacional estan disposats els contenidors del fem, per la qual cosa els veïnats de la part contrària no tenen facilitats a l’hora d’utilitzar els serveis municipals, com és la recollida de residus sòlids, pel que han de desplaçar-se, com hem dit abans, 400 metres amb la bossa del fem per poder passar per un pas de vianants de forma totalment segura.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Benissa arriba als acords següents:

  • Instar al Ministeri de Foment, titular de les carreteres nacionals, a dissenyar un nou pla on es prioritze l’ús per part dels vianants
  • Instar al Ministeri de Foment a instal·lar un pas de vianants prop de la ubicació anterior per tal de facilitar el encreuament de l’N-332