Demanem la presència de tots els grups municipals en les Juntes de Govern

Corporació Ajuntament de Benissa de la legislatura 2011-2015

Corporació Ajuntament de Benissa de la legislatura 2011-2015

Una vegada que la Coalició Compromís per Benissa ha conegut la sentència del Tribunal Constitucional que obliga a que siguen totalment públiques les Juntes de Govern que tenen que decidir sobre atribucions delegades per el ple. A l’Ajuntament de Benissa, formades només per l’alcalde i regidors del PP i del PSD, hem demanat per registre d’entrada que se’ns convoque a dites sessions per acudir en total normalitat.

“Considerem de gran importància poder estar presents i participar de les Juntes de Govern del nostre Ajuntament, vetades a dia de hui als grups de l’oposició. A aquestes Juntes que fins ara només podien assistir membres de l’equip de govern, format des de ja fa moltes legislatures pel PP i pel PSD, concretament des de tres, el que equival a 12 anys, es tracten temes molt importants que escapen del control del ple de la corporació, com es pot comprovar en el llistat que facilitem a continuació. A dia de hui, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Benissa està formada per l’alcalde Juan Bautista Rosselló, i els regidors Paco Montagut, Arturo Poquet, Xavier Estupinya i Maria Francisca Capó i se’n fa com a mínim una a la setmana”, informa el regidor valencianista de Compromís, Xavi Tro. Fins fa poc es penjaven en la pàgina web de l’Ajuntament i per tant tots els benissers tenien accés, des de fa un temps, ja no s’ha continuat en eixa pràctica i a dia de hui només coneixem el seu contingut els regidors electes.

Concretament les delegacions del ple de l’Ajuntament de Benissa a la Junta de Govern Local són:

1.- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
2.- La resolució dels procediments en matèria de responsabilitat patrimonial.
3.- L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiga previst en els pressupostos.
4.- Els acords de demolició d’obres sense llicència o ordre d’execució, o sense ajustar-se a cap de les mateixes.
5.- Aprovació i rectificacions de l’Inventari de Béns i Drets Municipals.
6.- En matèria de béns, l’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l’alienació del patrimoni, excepte els béns declarats de valor històric u artístic, qualsevol que siga el seu valor, sempre que el seu import no excedisca del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

I cal recordar que aquesta delegació del ple inclou la facultat de resoldre els recursos en via administrativa que s’interposen contra els actes i acords adoptats per l’òrgan delegat.

La presència dels regidors de l’oposició a estes juntes serà molt beneficiosa per al nostre municipi i els nostres conciutadans, ja que a partir d’ara, totes i tots tindrem una major informació, amb més rapidesa i efectivitat, i per tant, més poder d’investigació en aquestes juntes i en els assumptes que allí es tracten, pel que la tasca de fiscalització i control al govern serà encara més continuada i pròxima, el que se’ns dubte es bo per tots, govern, oposició, i per tant, per a la ciutadania.

Per al regidor nacionalista, “augmentar la participació i la transparència en tots els àmbits, són valors claus i necessaris en qualsevol democràcia avançada” conclou el portaveu de la Coalició Compromís a l’Ajuntament de Benissa, Xavi Tro.

A més, en el pròxim ple ordinari de novembre, tornarem a presentar la moció que sol·licitava la gravació en vídeo dels plens per a la posterior publicació a la pàgina web municipal www.ajbenissa.es. Fa dos anys, en el ple de novembre del 2011 van votar en contra d’aquesta proposta el PP i el PSD, el CIBE va optar per l’abstenció i només el PSOE la va recolzar. En novembre del 2013, esperem que alguns grups municipals canvien el sentit del seu vot per a millorar la cultura democràtica a Benissa, i sobretot, informar amplament i de manera directa dels assumptes públics que en el ple es tracten, per a que la ciutadania puga ponderar totes les opinions i valorar el treball que fem els diferents grups municipals presents a l’Ajuntament de Benissa.

Arxivat en: Comunicats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *