Demanem que l’Ajuntament suplisca les places de secretari, interventor i tresorer

Secretari – Alcalde – Interventor

El grup municipal BLOC de BenissaCoalició COMPROMÍS demanara a l’alcalde de Benissa Juan Bautista Rosselló en la pròxima junta de portaveus que farem demà dijous, que suplisca immediatament les places de Secretari General, Interventor General i Tresorera Municipal amb funcionaris habilitats per a eixos càrrecs i que treballen de manera exclusiva per al nostre Ajuntament. Cal destacar que l’Ajuntament de Benissa no te un secretari general exclusiu des de bona part de l’anterior legislatura, interventor des del passat mes d’abril i que ara es queda sense la responsable màxim de tresoreria, ja que la funcionaria encarregada d’aquesta responsabilitat se’n va també en breu.

Per a que els ciutadans coneguen les funcions d’aquestos tres funcionaris, podríem resumir-les en que la Secretaria General té com a funció principal la de donar fe pública d’actes i acords i l’assistència als òrgans decisoris de la Corporació: Ple i Juntes de Govern Local. La supervisió de l’exercici de la funció de Secretaria en altres òrgans: Junta de Portaveus, Comissions Informatives, etc., així com l’assessorament legal preceptiu, consistent en l’examen dels expedients i posterior emissió d’informes, o l’emissió de criteris d’actuació per a les diferents àrees municipals, mitjançant notes de servei o instruccions individuals.

L’ Intervenció Municipal té com a objectiu aprovar tots els procediments comptables de l’Ajuntament així com els procediments contractuals o de compres. La figura de l’Interventor és cabdal dins d’un ens local ja que és el responsable de gestionar i vetllar la comptabilitat de l’Ajuntament.

Mentre que la Tresoreria Municipal s’ocupa de custodiar tots els diners i valors de l’Ajuntament, i d’efectuar el pagament de les obligacions contretes per aquest al seu venciment. Alhora, vetlla pels ingressos municipals, en especial els corresponents a la recaptació.

En eixe sentit, el portaveu de la coalició nacionalista, Xavi Tro ha destacat que la figura d’aquestos tres funcionaris es molt important dins de l’Ajuntament ja que mentre el secretari és l’encarregat de donar fe i seguretat jurídica a totes les accions que es porten a terme des del consistori, pel que fa a l’interventor, és el responsable de tirar endavant tots els procediments comptables municipals i que aquestos es duguen a terme correctament, i en quant a la tresorera municipal es l’encarregada de vetllar pels ingressos municipals i d’efectuar els pagaments de l’Ajuntament. Tro ha subratllat, que amb la marxa de la tresorera i des de fa temps, sense l’interventor, l’àrea econòmica de l’Ajuntament es queda desballestada i baix mínims, el que se’ns dubte perjudicarà greument al consistori benisser.

Alhora, el regidor de la coalició Compromís ha volgut felicitar a tots tres funcionaris i agrair-los la tasca portada a terme durant aquestos anys, a l’interventor José Antonio Beltrán que ens va deixar ja fa uns mesos, a la tresorera Sefa Ribes que ens deixa en breu i al secretari general Simeón García que continua ajudant en el que pot al consistori benisser tot i que es el secretari general titular de l’Ajuntament de Teulada, pel que només pot estar a Benissa unes poques hores, un temps que no es suficient, a criteri del portaveu nacionalista, sobretot per als partits que portem la tasca de control i oposició al govern.

Arxivat en: Comunicats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *